1929.

28.02.11

Indre reisverk
bygger bane av jern,
mot Nordland.

Muskler bryter karenes plagg
i stamp.

Jentenes metakarp
og tjuefem knokler
i fingre, under   lag
av lær og  overhud.

Arbeidstimer
tvinges ut
av tøy i kokende
vann.
Skinner og bein

mot Nordland.